Storstädning i Trapphus och Tvättstugor


En storstädning av trapphusen innebär att vi rengör sådant som inte görs under den ordinarie trappstädningen. Då kan vi göra rent allt som är högt som takarmaturer, spindelväv i tak, högt belägna fläckar på väggarna, och skrubba bort de lite mer svårlösliga fläckarna. Elementen gör vi rena (även bakom), samt golvsocklar, lister mm.


I hissarna gör vi rent väggarna, knappsatsen, dörrar, i förekommande fall gallergrindar. Vi dammsuger även skåran där gallergrinden löper. En storstädning av tvättstugan med ev tillhörande mangelrum och torkrum blir säkert uppskattat av de boende. Då dammsuger vi alla rör och väggar, torkar maskiner, dörrar, dörrfoder, lister, element mm. Finns det WC i anslutning till tvättstugan så rengör vi den med. Golvet görs rent med lämplig metod.


Även andra utrymmen kan storstädas efter önskemål. Det kan röra sig om dammsugning eller sopning av källargångar, cykelrum mm.


En sammanställning av vad som kan ingå:


Trapphus:

- Borttagning av fläckar som är lite mer svårlösliga eller sitter högt upp.

- Rengöring av takarmaturer.

- Borttagning av annan smuts eller spindelväv som finns högt i tak.

- Element torkas, även bakom. Kanske behövs en fönsterputs också.

- Rengöring av väggar, dörrar/gallergrindar och knappsats i hiss.

Tvättstuga:

- Borttagning av annan smuts eller spindelväv som finns högt i tak.

- Avfläckning och torkning av maskiner, dörrar, dörrfoder, lister och element mm.

- Alla rör och väggar dammsugs.

- Golvet görs rent med lämplig metod.

- WC i tvättstuga rengörs.


Du väljer såklart själv vad du vill ha gjort. Därför har vi inga fasta priser på storstädningar. Vi gör en uppskattad tidsåtgång och därmed ett pris, innan vi sätter igång storstädningen.