Trappstädning


Vi håller rent och fräscht i trapphusen i Stockholm, Uppsala samt Alunda. Exempel på ett städschema på trappstädning kan se ut så här:


- Sopning och våttorkning av alla trappor, våningsplan samt entréer.

- Fläcka av väggar upp till 180 cm.

- Fläcka av väggar i hiss.

- Putsa portglas samt speglar i hissar.

- Torka lister och socklar.

- Putsa namntavla i entrén.

- Rengöra entrémattor, skrapmattor, eller sopa under skrapgaller.

- Torka ledstänger.


Dessutom kan städning av tvättstugor ingå, där vi förutom städar golvet, även torkar av maskinerna, och dammar av rör mm med dammvippa. Soprum, cykelrum och kulvertar kan ingå också, med en glesare städfrekvens.